Asem Group Ltd. | Агенция за спортен мениджмънт и маркетинг
Лечебна изправителна гимнастика - ЛФК гимнастика. Организиране на спортни събития. Спортен мениджмънт и маркетинг. Спорт в училище.

Консултантска дейност

Екипът на ASEM GROUP Ltd. ще подобри позицията ви спрямо конкурентите, посредством: 

  • Проучване и анализ на средата, в която оперира фирмата;
  • Стратегическо планиране и прогнозиране;
  • Идентифициране на нови начини за разграничаване от конкурентите;
  • Разработване на канали за комуникация и ПР;
  • Организиране на събития;
  • Съдействие в процеса на интегриране на новите политики;
  • Изграждане на позитивен имидж;