Asem Group Ltd. | Агенция за спортен мениджмънт и маркетинг
Лечебна изправителна гимнастика - ЛФК гимнастика. Организиране на спортни събития. Спортен мениджмънт и маркетинг. Спорт в училище.

Развиване на спортни школи и клубове

ASEM GROUP ltd. извършва:
 

  • Проучване за нагласите, желанията и потребностите на децата и техните родителите за физическа активност и спорт във и извън училищата;
  • Набиране на специалисти, създаване и организиране на школи и клубове, където децата да спортуват с цел възпитаване на спортни навици;
  • Наблюдение на деца, консултиране, насочване и подпомагане за развитие към професионалния спорт;