Asem Group Ltd. | Агенция за спортен мениджмънт и маркетинг
Лечебна изправителна гимнастика - ЛФК гимнастика. Организиране на спортни събития. Спортен мениджмънт и маркетинг. Спорт в училище.

Стажантски програми

  • Създаване и развитие на кадри специализиращи в областта на Общественото здраве и профилактика;
  • Създаване и развитие на кадри специализиращи в областта на Спортния мениджмънт и маркетинг;
  • Тясна специализация в областта на гръбначните асиметрии;
  • Обучение за работа с деца и възрастни с гръбначни асиметрии;
  • Обследване и проследяване процесите на гръбначни асиметрии при подрастващи;
  • Превантивна и лечебно изправителна гимнастика;

 * Работим и по национални и Европейски проекти - „Студентски практики” проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.