Asem Group Ltd. | Агенция за спортен мениджмънт и маркетинг
Лечебна изправителна гимнастика - ЛФК гимнастика. Организиране на спортни събития. Спортен мениджмънт и маркетинг. Спорт в училище.

Училищен спорт

Създаване на интегрирана училищна програма за спорт в извънучебно време.

  • Организиране на занимания по Heal Fit GymnasticsПревантивна и лечебно изправителна гимнастика.
  • Организиране на изследвания (обследване) за гръбначни деформации и асиметрии, водещи до гръбначни изкривявания.
  • Програми насърчаващи към физическа активност и толерантност към различните.
  • Образователни програми поощряващи здравословния начин на живот и спорт.
  • Мобилизиране на организации, подкрепящи културата на учене и възпитание посредством алтернативни и спортни дейности.
  • Мобилизиране на организации защитаващи правата на децата.
  • Спонсорски програми насърчаващи подобряване на материалната база в училищата.
  • Насърчаване развитието на основни умения в различни спортове в началните училища.
  • Създаване на достъп до масово участие, конкурентна и висока производителност на спорта чрез предоставяне на възможности за идентификация на таланти.
  • Изграждане на връзка между училища и обществени спортни клубове и организации.