Asem Group Ltd. | Агенция за спортен мениджмънт и маркетинг
Лечебна изправителна гимнастика - ЛФК гимнастика. Организиране на спортни събития. Спортен мениджмънт и маркетинг. Спорт в училище.

ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ГРИЖА СРЕЩУ ГРЪБНАЧНИ АСИМЕТРИИ“ в 88 СОУ „Димитър Попниколов“В рамките на месец Март стартира ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ГРИЖА СРЕЩУ ГРЪБНАЧНИ АСИМЕТРИИ“, който е съвместна инициатива на Столична община, ASEM GROUP Ltd. и Сдружение „СПОРТ ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ“, чиято цел е въвеждане на мерки по мониторинг и практики за противодействие срещу развитието на гръбначни асиметрии при подрастващите. 

Проектът е финансиран от Столична Община, дирекция „ПРЕВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ и е част от кампанията "София - Европейска столица на спорта - 2018 година", която е насочена към подобряване на здравето и общото физическо състояние на подрастващите, чрез ранна превенция. 

Проектът обхваща над 130 деца от първи клас, учащи в 88 СОУ „Димитър Попниколов“

Включени дейности по проекта:

  1. Безплатно обследване за гръбначни асиметрии, на всички деца от първи клас, учащи в 88 СОУ „Димитър Попниколов“.

Времеви период: 11.03.2015 г.Приложени тестове за функционална диагностика:

  1. Оглед с гръб към изследващия, в профил и в анфас
  2. Модифициран тест за издръжливост на коремната мускулатура
  3. Тест за паравертебрална мускулатура
  4. Установяване на налично изкривяване чрез четириъгълника на Мошков
  5. Тест на Адамс
  1. Безплатни занимания по Превантивна и лечебно изправителна гимнастика за деца в риск*

*Деца в риск - Деца с установени структурни гръбначни асиметрии

Времеви период за работа с деца*: 18 Март – 18 Май 2015 г.

ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ, НЕКА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ТЯХ!