Марина Луканова

Кинезитерапевт
Длъжност: Кинезитерапевт

Образование: Бакалавърска степен НСА "Васил Левски"

Допълнителни квалификации:

2021 г. BSPTS Концепцията на Риго

2019 г. Кинезиологичен тейпинг и Класически тейпипг

2018 г. Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта