fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Здраве 2020 Европейска рамка за политики в помощ на действията на институциите…

Здраве 2020: Европейска рамка за политики в помощ на действията на институциите и обществото за здраве и благосъстояние

 

Здравето е основен ресурс и актив за обществото. Доброто здраве на населението облагодетелства всички сектори и цялото общество, с което се превръща в ценен ресурс. Доброто здраве е основна предпоставка за икономическо и социално развитие и е от жизнено важно значение за всеки човек, семейство и общност. Болестта пропилява човешки потенциал, причинява страдание и изразходва ресурси от всички сектори. Когато хората разполагат с възможност да контролират своето здраве и неговите детерминанти, общностите стават по-силни, а човешкият живот – по-добър. Без активното участие на хората, редица възможности за промоция и защита на здравето, както и за подобряване на благосъстоянието, ще бъдат пропуснати. Онова, което осигурява благоденствие за обществото, подобрява и здравето на хората – политиките, които залагат на това, са по- успешни… От своя страна здравето допринася за увеличаване на производителността, за по-висока ефективност на работната сила, за здравословно остаряване и следователно за по-малко разходи за обезщетения по болест и социални разходи, и оттам за по-малко загубени постъпения в хазната. Здравето и благосъстоянието на населението се постигат успешно, ако всички в управлението насочат общите си усилия към социалните и индивидуални детерминанти на здравето. Доброто здраве може да допринесе за възстановяване на икономиката и за нейното развитие.

Образование и здраве в едно:

Съществуват сериозни доказателства в подкрепа на твърдението, че образованието и здравето са взаимнозависими. Данните доказват, че продължителността на обучение в училище е най-важния фактор, който може да бъде съотнесен към доброто здраве.

Източник на информация:http://ncphp.government.bg/files/nczi/BG.pdf

 

Sorry, the comment form is closed at this time.