fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ГРЪБНАЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ

19.11.2012

Уважаеми родители,
Във връзка с реализирането на дейности по регионална програма за профилактиката на гръбначните деформации при учениците, която се провежда съвместно с кинезитерапевти от НСА Ви информираме следното:

Една от основните дейности по програмата е огледа на гръбначния стълб и отпечатък на стъпалото на учениците за наличие на отклонения. През 2010 г. бяха прегледани учениците от втори клас на 6 ОУ, 7 СОУ и 133 СОУ, за което Вие бяхте информирани предварително. Поради големият процент на ученици с отклонения на гръбначния стълб и ходилото изследването се повтори със същите ученици през 2012 г. Резултатите показват, че 25% от прегледаните ученици имат отклонения – с неправилна стойка са 19% от  децата, със сколиоза и лордоза – 2% и с кифоза – 3% от учениците в четвърти клас. При 42% от учениците се установиха и отклонения на стъпалото – спаднал свод при 29% и плоскоктъпие при 13% от прегледаните. Много голям е броят на учениците с наднормено тегло – 31% от прегледаните четвъртокласници.

През 2012 г. за първи път бяха включени в програмата  детски заведения – ЦДГ № 19, ЦДГ № 92 и ЦДГ № 113. Резултатите показват, че 25% от прегледаните ученици в подготвителните класове в трите детски заведения имат гръбначни отклонения – с неправилна стойка са 22% от  децата, с плосък гръб – 3% и 1 дете с лордоза. Със спаднал свод са 47% и с плоско стъпало– 5% от прегледаните. При 11% от учениците в подготвителните класове се установи наднормено тегло.

Резултатите от прегледа на гръбначния стълб и стъпалото на всяко дете бяха отразени в протокол за Ваша информация  и той се предоставя от медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата. Бяха осигурени печатни материали за профиластика на гръбначните деформации.

В детството отклоненията на гръбначния стълб и стъпалото имат функционален характер и подлежат на обратно развитие. Именно в този период възможностите за коригиране на гръбначните деформации и отклоненията на ходилото при децата с помощта на изправителна гимнастика и спорт са най-големи.

Групи по изправителна гимнастика за учениците с установени отклонения на гръбначния стълб, ходилото и наднормено тегло могат да се организират в училището и в детското заведение, които да се водят от специалисти – китезитерапевти по желание на родителите.

От страна на НСА, с която проведохме изследването на гръбначния стълб и ходилото на учениците беше предложена фирмата на г-н Евгени Иванов на телефон 0882-870-002, 0898-71-03-45 и електронен адрес evgeni.ivanov@asemgroup.net, като кинезитерапевтите извършват в детското заведение и училището изправителната гимнастика.  Заниманията ще се провеждат два пъти седмично по 1 час с платена месечната такса.

Може да се консултирате с личния лекар на Вашето дете или  с лекар ортопед и диетолог, който да извърши допълнителен преглед. Всеки родител може да получи информация от учителите и медицинските специалисти в детското заведение и училището на детето за възможностите за провеждане на кинезитерапия от специалисти.

За координатор на програмата в Столична РЗИ е определена д-р Мариана Чавдарова на телефон  81 30 478.

Sorry, the comment form is closed at this time.