fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Резултати от проведени изследвания за гръбначни изкривявания

*При всички деца с отпусната коремна мускулатура беше открита и някоя от посочените по-горе диагнози.

Във визуалните материали сме представили резултатите от проведени от АСЕМ Груп ЕООД изследвания за разглеждания период. За съжаление данните показват, че се задържа тревожната тенденция за висок процент на деца с гръбначни изкривявания, с повече от една диагноза: 70% (2012/2013) и 58% (2013/2014).

Децата са нашето бъдеще и тяхното здраве е главен приоритет за нас! 

Sorry, the comment form is closed at this time.