fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Резултати от ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ГРИЖА СРЕЩУ ГРЪБНАЧНИ АСИМЕТРИИ“ Май 2015

Приложени тестове за функционална диагностика на децата участници в 

ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ГРИЖА СРЕЩУ ГРЪБНАЧНИ АСИМЕТРИИ“ в 88 СОУ „Димитър Попниколов“ май 2015 г.

Оглед

Ходилата са събрани в петите, леко отведени откъм пръстите, коленете – екстензирани, а ръцете – свободно отпуснати до тялото. Тялото и главата са в обичайното изправено положение без допълнително напрежение на гръбначната и коремна мускулатура. Огледът се извършва отпред, отстрани и отзад.

Модифициран тест за издръжливост на коремната мускулатура

Извършва се от изходно положение тилен лег, долните крайници – флектирани и фиксирани. Флектираме трупа до 45°  спрямо опората и измерваме времето, за което детето ще задържи тази позиция. За норма се счита – 30sec [Дебрунер, 1996].

Методични указания: Горните крайници са кръстосани пред гърдите. Засича се времето с хронометър, докато не се наруши тестовата позиция.

Тест за паравертебрална мускулатура

Състои се от две части: динамична и статична

Изследваното дете е в лег като горната част на тялото му е извън тясната страна на пейката, така че предните горни хълбочни спини да са на ръба й. При тази позиция детето се изправя до хоризонтално положение (динамична част) и задържа тази позиция (статична част) [Дебрунер, 1996].

Методични указания: Фиксираме долните крайници към пейката (фигура 14).  Горните крайници са под брадата отведени встрани. Засичаме времето, за което ще се задържи позицията без промяна. За норма се счита 30 sec. Грешка е ако трупа не е хоризонтално по продължение на долните крайници и главата не е по продължение на гръбначни стълб. 

Тестовете за коремна и паравертебрална мускулатура са изпълнени до отказ – за установяване на подобрения в издръжливостта.

Установяване на налично изкривяване чрез четириъгълника на Мошков

Детето застава в обичайн стойка. Отбелязват се бодилковите израстъци на C7, L4 и долните ъгли на лопатките. Четирите точки се съединяват. Страните на образувания четириъгълник са две по две равни. При наличие на изкривяване страните на четириъгълника са различно дълги. За да се сравни доколко мускулатурата може да коригира изкривяването , измерването се прави при нормална стаойка и напрегната мускулатура.

Тест на Адамс

Детето се навежда бавно напред до водоравен наклонс отпуснати ръце и брада прибрана до гърдите (фигура.11). Погледът на изследващия  е на нивото на гърба, като следи за отклонение на бодилковите израстъци на прешлените встрани от срединната линия. В това положение добре се наблюдава асиметрията във фронталната равнина, както и наличието на ребрен гибус и мускулен вал, установяват се промените в мускулатурата на гърба и на гръбначния стълб [Ташева, 2008].

Ето и какво постигнахме с 14 астрономически часа работа с децата. 

* Спазвайки конфиденциалност имената на участниците са премахнати от графичните данни, но могат да бъдат предоставени при поискване.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.