В рамките на периода ноември 2016 – април 2017 година екипът ни участва в един прекрасен проект, в рамките на който в бяха изследвани за гръбначни изкривявания деца от 6 столични училища. 

Имайки предвид популярността на темата за детското здраве и количество изписани материали, за съжаление, за  пореден път станахме свидетели на изключително тревожната тенденция по  увеличаване бройката деца с неправилна стойка и гръбначни изкривявания.

Открихме 81 случая на деца с гръбначни изкривявания, от общо 240 участвали, които представляват 34% от общата бройка изследвани деца.

При 99% от изследваните се наблюдава мускулен дисбаланс – неправилна стойка, който се изразява в:

  • изместване на позицията на главата встрани и напред (протракция), спрямо позицията на тялото;
  • разлика във височината на раменете и изместване позицията на лопатките;
  • ротация на горната и долната част на тялото;
  • асиметрия в нивото на таза и т.н.

Без промяна остава и тенденцията, наблюдавана от екипа ни при предходни изследвания и кампании, където общият сбор регистрирани отклонения (видове гръбначни изкривявания) надвишава общия брой участници. Този факт се наблюдава, тъй като отбелязваме комбинация от няколко гръбначни асиметрии/изкривявания при едно дете.

 Случаите с лордоза и/или изгладена извивка в долната част на гръбначния стълб са 74% от всички изследвани, което е показател за обездвижване, слаба коремна и гръбна мускулатура или недиагностицирана ротация на таза, която е предпоставка за неправилна стойка и развитие на гръбначно изкривяване.

Случаите с кифоза или кифотична стойка са 32% от изследваните, и не рядко са комбинирани с лордоза (кръгло-вдлъбнат гръб), което говори за подценяване ролята на гръбната мускулатура и необходимостта от целенасоченото и развитие, в процеса на израстване. 

 Изключително притеснителен е фактът, че при децата със сколиоза (17% от всички изследвани) се наблюдават и множество функционални отклонения (протракция на глава, паднал свод, отпусната стойка и т.н), които се нуждаят от специално внимание и спешно предприемане на мерки по предотвратяване развитието на структурните промени на гръбначния стълб.

Протракцията на глава (изнесена глава напред– компютърен врат), комбинирана със загуба на нормалната физиологична извивка в шийните прешлени е изключително разпространена сред подрастващите (82% от всички изследвани), предпоставка за изместване на раменете напред и надолу, съответно, образуване на гърбица (кифоза) в горната част на гръбнака.

За пореден път отбелязахме и множество случаи на деца с паднал свод (86% от всички изследвани). Изключително важно е да се знае, че плоскостъпието и всяка форма на промяна в позицията на ходилото се отразява върху правилната стойка и позиция на гръбначния стълб. Задължително е при децата със сколиоза да се провежда регулярно изследване на ходилото и при необходимост да се носят стелки, които да коригират позицията на ходилото, дължината на долните крайници и подпомагат естествената функция на ходилото. 

Стряскащо, но факт е че само 18% от всички изследвани са децата без отклонения в гръбначен стълб.

Как стигнахме до тук и какво очакваме от това бъдещо поколение, което расте по-болно и някак самоотглеждащо се с модерни технологии в ръка, защото ние не можем, не знаем как или не искаме да видим в какво се превръща.

Дали либералното възпитание или просто ангажираността по осигуряване на насъщния не ни направиха по-нехайни към децата ни? Дали ние, поколението израствало в ерата на една незряла демокрация не се опитваме да прехвърляме отговорността върху „болни“ институции? Дали…….., НО децата са си наши и ТЕ са нашето Утре!

снимки: интернет; Freepic.com

Автор: Маруся Иванова