Уважаеми родители,

за втора поредна година провеждаме измерванията на деца от различни училища и възрастови групи и наблюдаваме следните показатели:

Почти всички изследвани имат функционални отклонения и повечето са наляво, което е в пряка връзка с писанието с дясната ръка в рамките на учебното време, респективно неправилната стойка и постоянния наклон на трупа вляво, а също и носенето на раниците само на едно, в повечето случаи дясно рамо, което при голям процент от децата е повдигнато нагоре.

След прилагането на функционален тест, изкривяването в гръбначния стълб се коригира, което говори за мускулен дисбаланс и нужда от упражнения за засилване на слабите мускули и стречинг за силните. Упражненията и игрите, които децата правят по време на Заниманията по Превантивна и Лечебно Изправителна гимнастика целят постигане на баланс и стабилност на гръбначния стълб.

 

По време на изследването на Вашите деца, ние ги питаме и за спортовете, с които са се занимавали или практикуват към настоящия момент. Тази информация ни позволява да правим предположения относно причините за настъпилите гръбначни деформации, както и да дадем адекватна обратна връзка на Вас родителите като съвети и препоръки, касаещи подобряване актуалното физическо състояние на Вашето дете.

 

Някои от измерените деца се занимават с йога и балет, които за голяма част от нас кинезитерапевтите (ако не са специално разработени за деца) смятаме за противопоказни, поради прекаления стречинг и огъвкавяване на ставите, които в детска възраст са достатъчно гъвкави, понякога дори прекомерно и подобен тип занимания само биха причинили гръбначно изкривяване след време.

Настоящия материал цели да информира родителската общност за процесите, които настъпват в детското тяло при неглижиране на физическите предпоставки, предизвикващи гръбначни деформации и възможните опорни точки на противодействие.

 

Магистър Кинезитерапевт: Красимир Колев

Лектор в НСА „В. Левски” – София