Настоящия материал цели да информира родителската общност за процесите, които настъпват в детското тяло при неглижиране на физическите предпоставки, предизвикващи гръбначни деформации и възможните опорни точки на противодействие.

 

При провеждането на обследвания за гръбначни асиметрии често откриваме функционални отклонения (неправилна стойка) при децата. Неправилната стойка сама по себе си е предпоставка за развитие на трайно, структурно гръбначно изкривяване (сколиоза, лордоза, кифоза), което затруднява нормалното функциониране на вътрешните органи и оказва негативно влияние върху начина на живот, себевъзприемане и човешка реализация в дългосрочен план. Независимо дали говорим за неправилна стойка (телодържане) или гръбначно изкривяване, методът за противодействие е един, и това е изправителната гимнастика, лечебна физкултура, ЛФК или както пожелаете да се казва. Важно е да се спомене, че корекцията на неправилната стойка е далеч по-бърза и безболезнена от лечението на гръбначното изкривяване в детска и юношеска възраст.

Изправителната гимнастика сама по себе си е комплекс от структурирани специфични упражнения, които търпят промяна във времето, имат различни нива на сложност, а изпълнението им се прави под наблюдението на специалист. Това е необходимо, защото неправилното изпълнение, без контрол и корекция има обратен или нулев ефект. Методологията на работа по Изправителната гимнастиката както всяка друга физическа активност изисква постоянство, време, търпение и най-вече желание за постигане на резултати. За постигането на трайни резултати в процеса на изграждане на симетрична мускулатура  е необходимо гимнастиката да се прави ежедневно или минимум 2 пъти седмично с по-голяма продължителност. 

При децата в предучилищна и училищна възраст често отбелязваме  наклон на тялото вляво, което е в пряка връзка с неправилната позиция при седене по принцип, писанието с дясната ръка, а също и носенето на раниците само на едно, в повечето случаи дясно рамо, което при голям процент от децата е повдигнато нагоре.

След прилагането на функционален тест, изкривяването в гръбначния стълб се коригира, което говори за мускулен дисбаланс и нужда от упражнения за засилване на слабите мускули и огъвкавяване за силните. Упражненията и игрите, които децата правят по време на Заниманията по Превантивна и Лечебно Изправителна гимнастика целят постигане на баланс и стабилност на гръбначния стълб, което оказва коригиращо и оздравяващо въздействие върху неправилната стойка.

 

По време на изследването на Вашите деца, ние ги питаме и за спортовете, с които са се занимавали или практикуват към настоящия момент. Тази информация ни позволява да правим предположения относно причините за настъпилите гръбначни деформации, както и да дадем адекватна обратна връзка на Вас родителите като съвети и препоръки, касаещи подобряване актуалното физическо състояние на Вашето дете.

Някои от измерените деца се занимават с йога и балет, които за голяма част от нас кинезитерапевтите (ако не са специално разработени за деца) смятаме за противопоказни, поради прекаления стречинг и огъвкавяване на ставите, които в детска възраст са достатъчно гъвкави, понякога дори прекомерно и подобен тип занимания само биха причинили гръбначно изкривяване след време.