Всички сме запознати с безспорните ползи от спорта, що се касае физическото здраве на децата ни,  но на какво още ги учи той? 

Обърнали ли сте внимание колко често в свои интервюта спортисти споделят как спорта ги е възпитал в определени ценности, които се превръщат във все по-голям дефицит в съвременното общество. Казват, че спортът изгражда характер, учи на търпение, дисциплина, толерантност и постоянство, но за да се развиват тези качества е необходимо да се създаде подходяща среда, в която те да поникнат и да бъдат грижливо отглеждани.

Все по-често се пише и говори за агресия сред подрастващите, а дали това не е просто натрупана неизразходвана физическа и емоционална енергия, която има необходимостта да бъде разтоварена. Децата са деца, те са пълни с енергия и са изначално добри, защото ние вярваме, че никой не се ражда лош. Децата имат нужди, които ние „зрелите“ поради липса на време, пари или ред други оправдания сме склонни да „пренебрегваме“, и точно тук ни е грешката. За да бъдат здрави във всеки един аспект, децата се нуждаят от място, където да  изразходват натрупаната енергия точно като нас възрастните, а компютрите и телевизорите в контролираната „безопасна“ домашна среда прикрито нагнетяват така или иначе подтиснатата детска енергия, което се оказва пагубно по двояк начин.

Проучванията върху честотата на разпространение на наднорменото тегло, неправилната стойка и гръбначните изкривявания сред подрастващите показват от една страна тенденциозно нарастване на стойностите, и от друга намаляване на възрастта на проявление. Гръбначните изкривявания в детско-юношеска възраст се превръщат в сериозен медико-социален проблем, касаещ не само физическата красота, но и виталността, физическото и емоционално развитие, дееспособността и възможностите в най-широк смисъл.

Ако за вас е важно детето ви да расте физически и емоционално здраво, екипът на HEALFITGYMNASTICS е на ваше разположение.

За повече информация посетете: www.asemgroup.net

 снимки: личен архив; Created by Freepik.com