В част първа от настоящата поредица стана ясно, че плоското стъпало и сколиозата са в пряка връзка и често неглижирането на падналия свод е предпоставка за странично изкривяване на гръбначния стълб. 

Сколиозата е следствие от допълнителното компенсаторно натоварване на гръбначния стълб, което се предизвиква от липсваща функция на ходилото, което при нормални условия действа като естествен амортисьор и предпазва   мускулатурата на гръбнака от допълнителен стрес.

Сколиозата се  характеризира с промяна на позицията на гръбначния стълб, а имено, той се привежда наляво или надясно, а не  рядко придобива S-образна форма. Неправилното натоварване и изместените от своята ос гръбначни прешлени водят до промени в междупрешленовите дискове, развитие на дископатии,  дискови хернии и намалена гръбначна подвижност като цяло. Важно е да се има предвид, че сколиоза, развита в средната част на гръбнака (торакален дял) би могла да доведе до промяна в размера и формата на гръдния кош, което води до нарушаване разположението и нормалното функциониране на вътрешните органи:

  • сърдечно-съдови аномалии: промяна в положението на сърцето, притискане на магистрални кръвоносни съдове, промяна в минутния сърдечен обем и т.н.
  • дихателни аномалии: намалява се тонуса на дихателната мускулатура, респективно дихателния обем, което води до повърхностно и учестено дишане.

 От друга страна, страничното изкривяване на гръбнака в долната част (лумбален дял) е предпоставка за малформации в пикочо-половата система: промяна в разположението на бъбреците, тазово-резервоарни смущения и нарушена позиция на вътрешните полови органи.

Друг фактор, на който трябва да се обърне внимание и ще ви представя в следващия си материал е състоянието на съединителната тъкан. Повишената мобилност на ставите (хипермобилност) води до промени в опорно-двигателната система  (genuvarum, genuvalgus, неправилна стойка, гръбначни изкривявания) и преждевременното им износване.

Бъдете бдителни и наблюдаващи, защото от нас зависи здравето и качеството на живот на децата ни!

Автор: Маруся Иванова

Очаквайте: За връзката между хипермобилността,  неправилната стойка и гръбначните изкривявания