Правилният и здравословен начин на живот спрямо спецификата и особеностите на човешкото тяло и скелетна система е задължителен елемент при възпитанието на децата.

От особена важност е да се редуцира прекомерния престой пред компютрите в статично неправилно положение; тежките ученически раници, деформиращи положението на тялото; неблагоприятните фактори от външната среда (неправилно седене в училище, свръх или липса на физическо натоварване, носене на раницата на едно рамо).

Препоръчителен спорт е плуването и дейности, които развиват хармонично мускулатурата на детското тяло, което подобрява общото здраве и тонус, укрепва сърцето и е най-сигурен начин за предпазване от различни гръбначни изкривявания.

Физическите упражнения използвани в изправителната лечебна гимнастика са основополагащи за развитието и доброто формиране на мускулатурата и връзково – ставния апарат, в процеса на израстване и формиране на костите в детска възраст.