Спортни събития за децаНашият фокус в изготвянето на концепция за събитие с деца е да покажем, че е прекрасно да спортуваме активно, докато се забавляваме ЗАЕДНО! В игрите включваме тренировъчни елементи от различни видове спорт, които изграждат симетрично детската мускулатура, което е от изключително значение за подрастващите. Концепцията, която използваме ни позволява по един здравословен и безопасен начин да постигнем желаните резултати, а те са:

Популяризиране на двигателната активност и здравословния начин на живот, в свободното време, сред подрастващите.

Стартиране на оздравителен процес при децата, намиращи се в ситуация на риск от развитие на гръбначно изкривяване.

Създаване на двигателни навици, физическа култура и грижа за себе си.

Изграждане на екипно мислене и толерантност към различните.

Възпитаване в състезателен дух и дисциплина.