Спортни тиймбилдингиНие организираме и провеждаме Team building със спортна насоченост.

Какви са ползите и защо точно спортът е най-добрия инструмент на съвременния HR?

Създаването на общи спомени и изживени положителни емоции подпомага процеса по създаване на общност от съмишленици.

Приемане, съхраняване и популяризиране на корпоративните ценности са важни сами по себе си, но трудни за постигане. Посредством приятната емоция вие може да постигнете заветната цел, а именно „НИЕ“ формата.

Как можете да запознаете хора, които ежедневно комуникират, но не се виждат? Спортният тиймбилдинг ви дава тази прекрасна възможност. Позволете им да изживеят един ден ЗАЕДНО, провокирайки тяхната креативност и същност. Резултатът: Подобрена вътрешно фирмената комуникация и неформални отношения.

Как можете да откриете нови качества, скрити заложби и лидерски умения в своите колеги? Провокирайте тяхната гъвкавост, дайте им обща цел, усещане за сигурност и грижа и ще получите прекрасен екип, който работи с лекота.

Не е тайна за никого, че стресът е бичът за съвременният човек. Бърнаут синдромът се превръща в епидемия и сериозно застрашава не само професионализма, но и здравето на заетите. Спортният тиймбилдинг не само ще разведри обстановката в офиса, раздвижи телата, но и ще помогне на участниците да се разтоварят от ежедневния стрес.