Маруся Иванова

Управител на АСЕМ ГРУП ЕООД и АСЕМ ХИЪЛ ЕООД
Длъжност: Управител на АСЕМ ГРУП ЕООД и АСЕМ ХИЪЛ ЕООД

Образование: Бакалавърска степен Социология НБУ

Магистърска степен: Бизнес администрация НБУ

Специализация: „Социална промяна и жизнени стратегии“
Допълнителна специализация: Маркетинг