Виктория Сотирова

Кинезитерапевт
Длъжност: Кинезитерапевт

Образование: Бакалавърска степен НСА "Васил Левски"

Допълнителни квалификации:

2023 г. Кинезиологичен тейпинг